RES
TikkRes.
tausta

  Tiedote 4/2020

TÄRKEÄÄ AMPUMATURVASTA!

Reserviläisjärjestöjen jäsenet voivat tilata Reserviläisten ampumaturvan. Tällä hetkellä ei pystytä toimittamaan ampumaturvan kortteja sekä niihin liittyviä mobiilikortteja. Vika johtuu siitä, kun tällä hetkellä pankeista ei saada viitesiirtotietoja ohjattua Maanpuolustusrekisteriin.

Toiminto on seuraavanlainen: Kun kortti on tilattu ja maksu suoritettu esimerkiksi verkkopankissa, niin tämän jälkeen ampumaturvan haltija tulostaa maksutositteen verkkopankista. Tällä tavalla pystyy todentamaan voimassa olevan ampumaturvan.

Vikaa korjataan parhaillaan ja kaikki kesän aikana tilatut ampumaturvan kortit sekä niihin liittyvät mobiilikortit tullaan lähettämään kaikille ampumaturvan haltijoille elokuun lopulla ja viimeistään syyskuun aikana.

Ampumaturvan pystyy tilaamaan Reserviläisliiton sähköisen jäsenpalveluportaalin kautta tai verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella ja maksun voi suorittaa esimerkiksi verkkopankissa. Nyt tilattava ampumaturvan kausi on voimassa 31.1.2021 saakka.

  Tiedote 3/2020

HUOMIO !!

Ilmasotakoulu on avannut ampumaradat, mutta mahdollisiin muutoksiin tullaan reagoimaan nopeasti (COVID-19).

Ampumaradoilla on noudatettava turvavälejä sekä vältettävä kohtaamista varusmiesten kanssa.

Eli ampumaradoille ei voi mennä jonottamaan valmiiksi, vaan radoille mennään vasta kun varusmiehet / henkilökunta on poistunut radoilta.

  Tiedote

SINÄ Tikkakosken Reserviläiset ry:n jäsen, joka käyt MPK:n kurssilla, ResUL:n tapahtumissa, kilpailemassa, ampumassa radoilla tai avustamassa veteraania! Ilmoita kaikki mihin olet osallistunut heti suorituksen jälkeen sähköpostilla toimintakirjurille.

Ampumaradoilla kävijät: Merkitkää käyntinne radoilla oleviin yhdistyksen vihkoihin, niin säästämme näiltä osin toimintakirjurin työtä.

Sivua päivitetty viimeksi 15.11.2020 Tikkakosken Reserviläiset ry.