RES
TikkRes.
tausta

Tikkakosken Reserviläiset ry:n

50-VUOTISJUHLA

Lauantai 28.4.2018 klo 14:00

Jyväskylän Klubin Juhlasali

Hannikaisenkatu 37, JYVÄSKYLÄ

Illalliskortti 30 euroa / henkilö

Sitovat ilmoittautumiset 31.3.2018 mennessä innanen.tarja@gmail.com

Juhla- tai tumma puku, kunniamerkit.

Illalliskorttimaksut sekä muistamiset vapaaehtoisen maanpuolustuksen hyväksi tilillemme FI7952903340016635


Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Tikkakosken Reserviläiset ry. on perustettu 17.04.1968 ja se on Keski-Suomen Reserviläispiiri ry:n nuorin perinteinen reserviyhdistys. Nuoruudestaan huolimatta, tai ehkäpä juuri siksi, yhdistys on kasvanut jäsenmäärältään kohtuullisen suureksi - jäseniä on nyt reilut kolmesataa. Yhdistyksen historiasta on tarkempi esittely näillä sivuilla.

Yhdistyksen tarkoituksena ja tehtävänä on luonnollisesti pitää yllä maanpuolustustahtoa, -taitoja sekä -tietoutta ensisijaisesti jäsenistönsä keskuudessa. Vapaaehtoinen maanpuolustustyö käsitteenä on tänä päivänä muutakin kuin sotilaallista toimintaa. Siihen kuuluu kaikkinainen valmiuksien ja kansalaistaitojen ylläpitäminen niin normaali- kuin poikkeustilanteissakin. Tämä on huomioitu yhdistyksen toiminnassa jo 1990-luvulta alkaen, kun jäseniksi ryhdyttiin hyväksymään myös asepalveluksen suorittamattomia naisia.

Yhdistyksen toiminta painottuu nykyisin liikuntaan, ammuntaan, veteraanien tukemiseen sekä maanpuolustuskoulutukseen. Viimeksi mainittuun lähinnä siten että yhdistyksemme jäseniä kannustetaan osallistumaan maanpuolustustoimintaan sekä kouluttajina että oppilaina. Veteraanityötä teemme yhdessä Tikkakosken Reserviupseereiden kanssa.

Yhdistyksellä on omistuksessaan useita aseita sekä niihin liittyviä varusteita. Aseiden käyttöön on jäsenistöllä mahdollisuus johtokunnan päätöksien rajoissa.

Viime vuosina yhdistys on panostanut myös talkootoimintaan osallistumalla mm. "Nesterallin" vartiointi- ja järjestysmiestehtäviin. Tästä toiminnasta saaduilla varoilla on mahdollistettu edellä mainitut asehankinnat sekä annettu tukea jäsenistön erilaisiin maanpuolustustaitoja kehittäviin harrastuksiin.

Jyväskylän varuskunnan (ent. Luonetjärven varuskunta) ja erityisesti Ilmasotakoulun myötämielinen suhtautuminen, sekä sieltä saatu tuki, luovat monipuoliset ampuma- ja liikuntaharrastuksien mahdollisuudet. Luonetjärven Päällystökerhon tiloissa voimme kokoontua ja toimeenpanna muita tilaisuuksia.

Sivua päivitetty viimeksi 14.03.2018 Tikkakosken Reserviläiset ry.