Keski-Suomen Reservipiirit

PÄÄTÖS Ampumatoimikunta 28.5.2002

TURVALLISUUSMÄÄRÄYS AMPUMATAPAHTUMIA VARTEN

Sen lisäksi, mitä lainsäädäntö ja ampumaurheilun lajikohtaiset säännöt määräävät, on reserviläistoimintaan kuuluvissa ampumatapahtumissa (harjoitukset, kilpailut, koulutus, esittelyt) noudatettava seuraavaa:

  1. Jokaisessa tapahtumassa on oltava johtaja. Jos suorituspaikkoja on useampia, on jokaisella paikalla oltava sen paikan vastaava alijohtaja.
  2. Jokaisessa ampumatapahtumassa tulee olla turvallisuusmääräys, joka on tiedotettava kaikille osallistujille.
  3. Tapahtuma-alueella, myös pysäköintipaikalla ja muualla tausta-alueella aseet pidetään lataamattomina suojuksessa ja aseet saa ottaa esille vain johdetusti suorituspaikalla tai erikseen osoitetulla käsittelyalueella.
  4. Niissä lajeissa, joissa suoritetaan asetarkastus, ase viedään tarkastukseen suojuksessa ja tarkastaja vasta ottaa aseen esille.
  5. Osallistujat käyttävät kuulon ja silmien suojaimia.
  6. Tapahtumassa on suunnitelma, miten toimitaan onnettomuuden sattuessa ja miten sairaankuljetus opastetaan paikalle. Tapahtumassa on EA-vastaava ja ensiapulaukku.
  7. Tapahtumaan (suorituspaikalle) ei saa tulla kesken mukaan eikä lähteä kesken pois ilman johtajan lupaa.
  8. Jokainen on velvollinen keskeyttämään tapahtuman välittömästi, jos havaitsee turvallisuutta vaarantavan asian.